15 49.0138 8.38624 1 1 5000 1 https://vanhungsolo.com 300 true 0
                   

Về miền Phật pháp Myanmar

Đã từng nghe nói đất nước Myanmar gần nhà có mỹ quan xuất sắc thật khó cưỡng thế nên tôi đã lên kế hoạch đến xứ Chùa Vàng này từ rất lâu nhưng bây giờ mới có thể thực hiện được