15 49.0138 8.38624 1 1 5000 1 http://vanhungsolo.com 300 true 0
vanhungsolo-lo-thuong-thanh-binh
                   

Lỡ thương Thanh Bình

Thanh Bình là một xã cù lao nằm trên một mảnh đất bồi giữa sông mà người ta gọi là cồn, trên con sông Cổ Chiên đổ về phía biển