15 49.0138 8.38624 1 1 5000 1 http://vanhungsolo.com 300 true 0
vanhungsolo-san-may-tren-dinh-ta-xua
                   

Thiên đường mây Tà Xùa

Giữa thiên đường mây trắng Tà Xùa, tôi cứ mê đắm hoài cảm giác được "uống sương săn mây" tuyệt diệu không thể nào quên