15 49.0138 8.38624 1 1 5000 1 http://vanhungsolo.com 300 true 0
                   

Đến làn nước El Nido

El Nido là một địa chỉ du lịch hầu như "nằm lòng" với dân mê lặn biển, đến đây bạn như thấy cả thế giới đủ mọi màu sắc dưới đáy đại dương