15 49.0138 8.38624 1 1 5000 1 http://vanhungsolo.com 300 true 0
vanhungsolo-theo-truyen-thuyet-nang-to-thi
                   

Theo truyền thuyết Nàng Tô Thị

Lạng Sơn là một vùng đất có nhiều danh lam thắng cảnh, là nơi gắn liền với truyền thuyết nàng Tô Thị. Gói gọn hành trang, hành trình theo truyền thuyết của tôi bắt đầu tại một ngày mưa biên giới