15 49.0138 8.38624 1 1 5000 1 http://vanhungsolo.com 300 true 0
vanhungsolo-lang-vu-dai-ngay-nay
                   

Làng Vũ Đại ngày nay

Làng Vũ Đại là địa danh nổi tiếng gắn liền với truyện ngắn "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao. Trên thực tế, làng được lấy nguyên mẫu từ một nơi có thật - quê hương của chính tác giả