15 49.0138 8.38624 1 1 5000 1 http://vanhungsolo.com 300 true 0
vanhungsolo-may-vuong-thac-nga
                   

Mây vương thác ngà

Thác Bản Giốc trước mắt tôi đẹp như một bức tranh vẽ khi những vạt mây trắng bồng bềnh ban sớm còn mải mê ôm ấp những phiến đá trên triền núi