15 49.0138 8.38624 1 1 5000 1 http://vanhungsolo.com 300 true 0
vanhungsolo-bien-troi-phan-thiet
                   

Biển trời Phan Thiết

Biển trời Phan Thiết, chỉ là chuyến đi tùy hứng để cho những cơn sóng vỗ về dấu chân, cho da thêm đen vì bắt nắng, cho buồng phổi thêm mằn mặn, cho cuộc đời thêm thi vị và cho hành trình của tôi càng thêm dài